logo 2020n

 

  az sam bulg 26.09.2020 - Ева Матеева 2-ри клас, СУ "Иван Богоров" гр.София. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно

стихотворението "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта,

иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

  az sam bulg 19.09.2020 - Денис Петров 2-ри клас, СУ "Иван Богоров" гр. София. В ефира на БНР той рецитира прекрасно

стихотворението "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта,

иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 12.09.2020 - Огнян Михайлов 3-ти клас, СУ "Луи Браил" гр. София. В ефира на БНР той рецитира прекрасно

стихотворението "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, 

иди във форумана списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

  az sam bulg 05.09.2020 - Константин Станчев 2-ри клас, 140 СУ "Иван Богоров гр. София. В ефира на БНР той рецитира

прекрасно стихотворението "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за него регистрирай се

на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

az sam bulg 25.07.2020 - Валентин Пенев 1-ви клас, 41 СУ "Патриарх Евтимий" гр. София. В ефира на БНР той рецитира прекрасно

стихотворението "Детство мое" написано от Богомил Гудев.За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта,

иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

az sam bulg 18.07.2020 - Георги Сайменов 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с класен ръководител

Елена Петрова. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 11.07.2020 - Живомира Лазарова 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с класен ръководител

Елена Петрова. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата

 

 az sam bulg 04.07.2020 - Александра Геновска 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с класен ръководител

Елена Петрова. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

 az sam bulg 27.06.2020 - Сияна Иванова 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. Софияс класен ръководител Елена Петрова.

В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Отечество любезно" написано от Иван Вазов.

За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

 az sam bulg 20.06.2020 - Константин Станчев 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с класен ръководител

Елена Петрова.В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Отечество любезно" написано от Иван Вазов.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

 az sam bulg 13.06.2020 - Стефани Рашкова 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с класен ръководител Елена

Петрова.В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Отечество любезно" написано от Иван Вазов.

За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата.

  az sam bulg  06.06.2020 - Полина Донкова 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с класен ръководител

Елена Петрова. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Отечество любезно" написано от Иван Вазов.

За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

az sam bulg  30.05.2020 - Виктория Ганева  4-ти клас, ОУ "Христо Ботев" гр.Габрово. В ефира на БНР тя

рецитира прекрасно стихотворението "Български всеучилищен химн" написано от Стоян Михайловски.

За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

az sam bulg

  23.05.2020 - Денис Петров 1-ви клас, 140 СУ "Иван Богоров" гр. Софияс с класен ръководител Елена Петрова.

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Български всеучилищен химн" написано от Стоян Михайловски.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

  az sam bulg 16.05.2020 - Алпер Шедат от  СУ "Йордан Йовков" гр. Тутракан.

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Български всеучилищен химн" написано от Стоян Михайловски.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

 

az sam bulg  09.05.2020 - Велизар Бонев от 1-ви клас на 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с ръководител г-жа Елена Петрова.

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Български всеучилищен химн" написано от Стоян Михайловски.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

az sam bulg  02.05.2020 - Константин Разградлян от 1-ви клас на 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с ръководител

г-жа Елена Петрова. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Български всеучилищен химн"

написано от Стоян Михайловски. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието

и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

az sam bulg  25.04.2020 - Димо Димов от 1-ви клас на 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с ръководител г-жа Елена Петрова.

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Високи сини планини" написано от Младен Исаев. За да дадеш

гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

az sam bulg  18.04.2020 - Ева Матева от 1Б клас на 140 СУ "Иван Богоров" гр. София с ръководител г-жа Елена Петрова.

В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението "Високи сини планини" написано от Младен Исаев. За да дадеш

гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме и успех в надпреварата.

az sam bulg  11.04.2020 - Никола Николов от 42 ОУ "Хаджи Димитър" гр. София. Член на клуб "Млад жирналист"

с ръководител Коста Чолаков. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението "Високи сини планини"

написано от Младен Исаев. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на списанието

и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

az sam bulg  04.04.2020 - Атанас Кръстев, 1-ви клас на 140 СУ "Иван Богоров" гр. София. В ефира на БНР той рецитира

прекрасно стихотворението "Високи сини планини" написано от Младен Исаев. За да дадеш гласа си за него регистрирай

се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

az sam bulg  28.03.2020 - Живомира Лазарова, 1-ви клас на 140 СУ "Иван Богоров" гр. София. В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението "Хубава си моя горо" написано от Любен Каравелов За да дадеш гласа си за нея регистрирай

се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата.

 

az sam bulg  21.03.2020 - Карол Григоров, 1-ви клас на 140 СУ "Иван Богоров" гр. София. В ефира на БНР той рецитира

прекрасно стихотворението "Хубава си моя горо" написано от Любен Каравелов За да дадеш гласа си за него регистрирай

се на сайта, иди във форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата.

 

az sam bulg  14.03.2020 - Деян Александров, 6-ти клас на 79 СУ "Идира Ганди" гр. София.