az sam bulg 23.10.2021 Георги Алтънов, ученик от 2-ти клас на СУ "Бачо Киро" гр.Павликени. В ефира на БНР той рецитира

прекрасно стихотворението  "Обич" написано от Дора Габе. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

   az sam bulg 16.10.2021 Виктория Милчева, ученичка в  4-ти клас на СУ "Бачо Киро" гр.Павликени. В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението  "Обич" написано от Дора Габе. За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 09.10.2021 Преслава Петкова, ученичка в  4-ти клас на СУ "Бачо Киро" гр.Павликени. В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението  "Обич" написано от Дора Габе. За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 02.10.2021 Анита Ивайлова  Тодорова, ученичка в  4 „А" клас на СУ "Бачо Киро" гр.Павликени.В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението  "Обич" написано от Дора Габе.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 25.09.2021 Гина Емилова от Професионална гимназия по селско стопанство гр.Куклен. В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението  "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

az sam bulg 18.09.2021 Небахар Халил на 12 години и е в 6-ти клас на ОУ „Отец Паисий" гр.Куклен. В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението  "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 11.09.2021 Боряна Гочева на 9 години  и е в 3-ти клас на Варненското ОУ „Петко Р. Славейков. В ефира на БНР тя рецитира

прекрасно стихотворението  "Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във

форума на списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 05.09.2021 Сианна Георгиева Стоева на 6г от гр. София. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението 

"Аз съм Българче" написано от Иван Вазов.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 31.07.2021 Боряна Гочева на 9 години и вече е 3-ти клас във Варненското ОУ „Петко Р. Славейков. Представител на

Детски отдел на Регионална библиотека  „Проф. Беню Цонев" гр. Ловеч. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението 

"Пчела" написано от Константин Величков.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 24.07.2021 Едоардо Иванов Юрато, ученик в  8  клас на 121 СУ „Г. Измирлиев“ гр.София. Представител на Студио "Театър

и традиции" при Център за изкуства, култура и образование "София". В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението 

"Пчела" написано от Константин Величков.За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

   az sam bulg 17.07.21 Лора Маламова от София. Втори клас на 10-то СУ "Теодор Траянов". Представител на  Школата по изобразително

изкуство при читалище Наука 1870 гр. Троян с ръководител Маргарет Креклешка. В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението 

"Пчела" написано от Константин Величков.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и

запиши там своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 26.06.21 Анита Христова от София. Трети клас на 142-то ОУ "В.Ханчев". Представител на  градски лагер "Бели Брези"

към Център за изкуство,култура и образувание "София". В ефира на БНР тя рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое"

написано от Богомил Гудев.За да дадеш гласа си за нея регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там

своя коментар. Пожелаваме и успех в надпреварата

 

   az sam bulg 19.06.21 Румен Славчев от София. Шести клас на 69-то СУ "Димитър Маринов". Представител на  Клуб „Млад журналист"

с ръководител Коста Чолаков.В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 12.06.21 Михаил Стоянов от София. Четвърти клас на 151-то НСУ "София". Представител на  Клуб „Млад журналист"

с ръководител Коста Чолаков.В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

az sam bulg 05.06.21 Ивайло Симеонов от София. Шести клас на 145-то СОУ "Симеон Радев". Представител на  Клуб „Млад журналист"

с ръководител Коста Чолаков.В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Детство мое" написано от Богомил Гудев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 29.05.21 Мартин Тучев от София. Първи клас на 134-то СОУ "Димчо Дебелянов". Представител на  Студио

„Театър и традиции"към Центърът за изуства, култура и образование – ‚София"  - филиал „Бели брези".

. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 22.05.21 Божидар Йорданов от Перник. Пети клас на 6-то ОУ "Св.Св.Кирил и Методий". Представител на  клуб

„Млад журналист". В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев.

За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар.

Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 15.05.21 Светозар Манчев  от София. Първи клас на 126-то ОУ "П.Ю. Тодоров". Представител на  Студио „Театър и традиции".

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев. За да дадеш гласа си за него

регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 08.05.21 Борис Михайлов от София. Четвърти клас на 138-то СУ "Професор Васил Златарски". Представител на 

клуб „Млад Журналист" с ръководител Коста Чолаков. В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият

подарък" написано от Асен Босев. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши

там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 01.05.21 Алек Вачев от София. Първи клас на 126-то ОУ "П.Ю. Тодоров". Представител на  Студио „Театър и традиции".

В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението  "Скъпоценият подарък" написано от Асен Босев. За да дадеш гласа си за него

регистрирай се на сайта, иди във форума на  списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 24.04.21 Ясен Дачев от София. Четвърти клас на 120-то ОУ "Г.С.Раковски". Представител на  Студио „Театър и традиции"към

Центърът за изуства, култура и образование – ‚София"  - филиал „Бели брези". В ефира на БНР той рецитира прекрасно стихотворението

"Хубава си моя горо" написано от Любен Каравелов. За да дадеш гласа си за него регистрирай се на сайта, иди във форума на

списанието и запиши там своя коментар. Пожелаваме му успех в надпреварата

 

  az sam bulg 17.04.21 Слав Краев от София. Четвърти клас на 120-то ОУ "Г.С.Раковски". Представител на  Студио „Театър и традиции"