Разрешително за мечти“ – стихотворението  отличено с

Голямата награда, в  първото издание на  конкурса за

поезия написана от деца, „Вълшебното перце“ – Авторът

му е  Кирил Димов , на 17 год. - представител на  ОДК

“Св. Иван Рилски” - гр. Казанлък В  събота, 28.01, в

предаването „Закуска на тревата“, имахме среща с него.