26.12.2015-Лора Кирилова на 9г. от 10 ОУ"Алеко Константинов" гр.Перник. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Молитва” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


19.12.2015-Боян Ганев на 7г. от  гр.София. Той рецитира прекрасно стихотворението „Молитва” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


12.12.2015-Мариела Георгиева на 9г. от 1 ОУ"Райна Княгиня" гр.Пловдив. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Молитва” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


 05.12.2015-Виолета Попова на 11г. от 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Молитва” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


28.11.2015-Ивана Динева на 12г. от 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Пчела” от Константин Величков в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


21.11.2015-Малин Шарланджиев на 12г. от 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Той рецитира прекрасно стихотворението „Пчела” от Константин Величков в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


 14.11.2015-Дениз Тюбелекчиева на 12г. от 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Пчела” от Константин Величков в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


07.11.2015-Срефан Вълев на 9г. от 4а клас на 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Той рецитира прекрасно стихотворението „Пчела” от Константин Величков в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


 31.10.2015-Гергана Гайдева на 11г.от 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” от Димчо Дебелянов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


 24.10.2015-Панталеа Картулева на 8г. трети клас от 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” от Димчо Дебелянов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!pantalea


 17.10.2015-Даниела Тънгълова на 9 години от 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” от Димчо Дебелянов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


 03.10.2015-Гергана Панделиева, 4-ти клас 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща” от Димчо Дебелянов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


 6.09.2015-Антъни Атанасов, 4-ти клас 1 ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Гоце Делчев. Той рецитира прекрасно стихотворението „Училище” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


 19.09.2015-Дария Ангелова, на 7г.  2-ри клас 122 ОУ"Николай Лилиев" гр.София. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Училище” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


 12.09.2015-Ивайла Иванова, на 8г. ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" гр.Долни Дъбник. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Училище” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


 5.09.2015-Хариета Пешева, на 7г. 126 СОУ"Петко Тодоров" гр.София. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Училище” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


  22.08.2015- Асен Игнатов, на 9г. гр.София 101 СОУ"Бачо Киро". Той рецитира прекрасно стихотворението „Аз съм Българче” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата! 


 15.08.2015- Вяра Григорова, на 10г. гр.София 16 ОУ"Райко Жинзифов". Тя рецитира прекрасно стихотворението „Аз съм Българче” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


08.08.2015- Теодора Славкова, на 10г. гр.Карнобат. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Аз съм Българче” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


  01.08.2015- Вяра Антонова Стойчева, на 11г. гр.София. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Аз съм Българче” от Иван Вазов в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата! 


   25.07.2015- Цветан Илиев, на 8г. и половина от 24 СОУ "П.Яворов гр.София. Той рецитира прекрасно стихотворението „Детство мое” от Богомил Гудев  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


18.07.2015- Анна-Мария Лазарова, от ПГ по облекло "Мария Луиза" гр.София. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Детство мое” от Богомил Гудев  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата! 


  04.07.2015- Ахмед Сидо, от 76 ОУ "Уилям Сароян" гр.София. Той рецитира прекрасно стихотворението „Детство мое” от Богомил Гудев  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


  27.06.2015-Стилян Ангелов, от 35 СОУ "Добри Войников" гр.София. Той рецитира прекрасно стихотворението „Отечество любезно” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


 20.06.2015 - Станислав Любенов, от ПГТХВТ  "Алеко Константинов"гр.Търговище.Представител на Младежка мрежа „Мегафон“ – част от Националната мрежа за децата.Той рецитира прекрасно стихотворението „Отечество любезно” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


  13.06.2015 - Салим Алиса, от 76 ОУ "Уилям Сароян"гр.София.Той рецитира прекрасно стихотворението „Отечество любезно” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


   06.06.2015 - Айман Алманла, от 76 ОУ "Уилям Сароян"гр.София.Той рецитира прекрасно стихотворението „Отечество любезно” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


30.05.2015 - Мартин Стоилков, 4-ти Г клас 133 СОУ "Александър Сергеевич Пушкин"гр.София.Той рецитира прекрасно стихотворението „Български всеучилищен химн” от Стоян Михайловски  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


   23.05.2015 - Светлин Симеонов, 5-ти Г клас 143 СОУ "Георги Бенковски"гр.София.Той рецитира прекрасно стихотворението „Български всеучилищен химн” от Стоян Михайловски  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


16.05.2015 - Лъчезар Костадинов, 1-ви Г клас СОУ "Димитър Талев"гр.Добрич.Той рецитира прекрасно стихотворението „Български всеучилищен химн” от Стоян Михайловски  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


  09.05.2015 - Михаил Типов, 1-ви В клас 143 ОУ "Георги Бенковски"гр.София.Той рецитира прекрасно стихотворението „Български всеучилищен химн” от Стоян Михайловски  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


02.05.2015 - Александър Воденичаров, 3-ти клас ОУ "Антим I"гр.София.Той рецитира прекрасно стихотворението „Български всеучилищен химн” от Стоян Михайловски  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


  25.04.2015 - Кристина Михайлова, 1-ви клас СОУ "Димитър Талев"гр.Добрич. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Високи сини планини” от Младен Исаев  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!     


18.04.2015 - Цветина Деянова, 3-ти клас СОУ "Димитър Талев"гр.Добрич. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Високи сини планини” от Младен Исаев  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!    


  11.04.2015 - Златан Николов, 3-ти клас СОУ "Димитър Талев"гр.Добрич. Той рецитира прекрасно стихотворението „Високи сини планини” от Младен Исаев  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!     


  04.04.2015 - Мария Гроздева, 3-ти клас ОУ "д-р Петър Берон"с.Коларци община Тервел. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Високи сини планини” от Младен Исаев  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата! 


      28.03.2015 - Ива Костадинова, 3-ти клас ОУ "Христо Ботев"гр.Поморие. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Хубава си моя горо” от Любен Каравелов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


      21.03.2015 - Гюлджан Ибрям,   с.Цар Самуил. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Хубава си моя горо” от Любен Каравелов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата! 


     14.03.2015 - Елис Юсниева, трети клас  от ОУ"Доктор Петър Берон"  с.Коларци община Тервел. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Хубава си моя горо” от Любен Каравелов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


         07.03.2015 - Радостин Григоров, първи "Г" клас  от СОУ"Димитър Талев"  гр.Добрич. Той рецитира прекрасно стихотворението „Хубава си моя горо” от Любен Каравелов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


     28.02.2015 - Донка Тодорова, на 9г. от ОУ"Доктор Петър Берон"  с.Коларци община Тервел. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Първи сняг” от Елин Пелин  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


  21.02.2015 - Анелия Иванова, на 9г. от ОУ"Христо Ботев"  гр. Поморие. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Първи сняг” от Елин Пелин  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата! 


      14.02.2015 - Дуйгу Реджеп, на 12г. от  гр. "Цар Самуил". Тя рецитира прекрасно стихотворението „Първи сняг” от Елин Пелин  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


     07.02.2015 - Мелтем Зидиан Сабри, на 12г. от   гр. "Цар Самуил". Тя рецитира прекрасно стихотворението „Първи сняг” от Елин Пелин  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


  31.01.2015 - Вели Йорданов, на 8г. от  ОУ "Христо Ботев", гр. Поморие. Той рецитира прекрасно стихотворението „Де е България” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


    24.01.2015 - Ивет Дюлгерова, 3-ти клас. от  ОУ "Христо Ботев", гр. Поморие. Тя рецитира прекрасно стихотворението „Де е България” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!


     17.01.2015 -Ангел Петров, на 8г. от 129-то ОУ Антим І, гр. София. Той рецитира прекрасно стихотворението „Де е България” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за него, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме му успех в надпреварата!


   10.01.2015 - Aнка Иванова на 10г.  от  ОУ „Христо Ботев“ в гр.Поморие.Тя рецитира прекрасно стихотворението „Де е България” от Иван Вазов  в ефира на БНР. За да дадеш гласа си за нея, регистрирай се на сайта.Иди във форума на списанието и запиши там своя коментар.Пожелаваме и успех в надпреварата!.