Днес отношението на държавата към детската литература наподобява отношението на зла мащеха към завареното дете в приказките.Но българите винаги са успявали да се самоорганизират и да се преборят с с тези сили, които са пречели на тяхното развитие.Такъв един опит е, струва ми се, появата на списанието за деца „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ”.Доброто, разумното трябва да става известно и по тази причина се роди това интервю с Розалина Златкова, съпредседател на Сдружение за български семейни ценности,
традиция и култура „Българче“, издател на списанието.Прочетете интервюто тук