az sam bulgУсмихландия! Страната на детските усмивки!

Имало някога на света едно дете, което обичало да се смее! Звънливото му детско гласче се разнасяло по земята с годините и заразявало с усмивка и другите деца! Когато един ден детето се огледало наоколо, съзряло стотици деца, които се смеели като него!Сигурно се питате: „Какво станало?“Отговорът е много прост. Детският смях събрал щастливите деца заедно и те създали своята мечтана страна „Усмихландия“.Сега ще Ви разкажа повече за нея.

Територията `и е колкото голям парк или автомо-

билен паркинг.Населението `и е съставено от малки и пораснали деца.Тази страна има безкраен брой жители, защото всяка секунда поне още едно усмихнато дете става нов жител.Гербът на Усмихландия, естествено е, усмихнато детско лице.Паричната единица е 1-ца Смях.Всички жители имат документ за самоличност,подпечатан с герба.

Управлението на страната е „Детска демокрация“.Как се става жител на детската страна?Лесно, като се попълни формуляр-молба за жителство.Молбите се разглеждат от детския съвет, веднъжмесечно, на шумно празненство, на което се връчват и новоиздадените документи за самоличност.

Официален национален празник на страната е 32 май!