I.Denkoglu Роден е в с.Балша/1781г./, в близост до София. А семейството му е било бедно, бащата е шивач, а според други източници – земеделец. Това са оскъдните сведения за произхода на Иван Николаевич Денков, познат в историята ни под името Денкоглу.

Детството и първоначалното му образование преминават в днешната столица, но има и сведения, че е учил и занаят в Търново. След което пътят му в живота го отвежда първо в Румъния, а после и в Русия. Бил е търговец, престоял е известно време в руския град Нежин, като най-вероятна се смята версията за търговия с кожи и скъпоценни камъни. По-късно се премества да живее в Москва, от двата си брака му се раждат 3 дъщери. Но по-важното е, че домът му се превръща във важно място за срещи на български емигранти и руски общественици и славянофили. От това време датира познанството му с Найден Геров. Какво знаете за него?

Трябва да запомните, че Иван Денкоглу е възрожденец, чиято дейност има подчертано дарителски характер. Богатството му, съчетан с благородния му характер, са в основата на даренията за просветителски цели. Той е създател на фонд от 15 000 рубли към Московския университет, а от лихвите по тази сметка са се учили 14 българи – които пък се вливат в редиците на възрожденските ни просветители.

Денкоглу прави дарения и на 7-те църкви в София – предимно книги и одежди. По-късно пък подпомага с голяма сума ремонта на двуетажното училище в двора на храма „Св.Крал”, а освен това го снабдява и с учебници и пособия. Смята се, че е и инициатор на дарителска сметка в петербургска банка, която за вечни времена с определен процент да помага на софийските училища! Дарява материално и още две училища в страната – в Габрово и Свищов. Негова е и реализиранатаидея да учреди стипендия от 10 000 рубли, с чиито лихви да бъде издържан по един българин в лицей в гр.Одеса, Русия. Завещанието на Иван Денкоглу също е пример за патриотизъм – оставя 20 хиляди рубли за издръжка на столичните училища, на които дарява и 600-те тома от своята огромна библиотека!