Патронът на моето училище
 

Konstantin_PreslavskiКонстантин Преславски е живял в столицата Велики Преслав и е автор на “Учително евангелие”. Изследователите на този начален етап на нашата история предполагат, че е бил сред най-приближените на царския двор и е сред най-активните в книжовната дейност. Никой не може да каже в кои точно години се е родил и живял, затова не се учудвайте, че са посочени IX-X век. Онова, което се знае със сигурност, е бил началният му духовен сан

- презвитер, сиреч - свещеник. И се предполага, че годината, в която идва в България, е 866-та. Но има и хипотеза, че е възможно да е тук още преди 885 г., като един от двамата Методиеви ученици, останали у нас по искане на цар Борис - след визитата им във съседна Византия. От нея, както знаете, получаваме първоначалната ни християнизация и първите богослужебни книги, които е трябвало да бъдат превеждани на езика на дедите ни.

Големият труд и принос на Константин Преславски е Учителното евангелие. Той е проповеднически, изграден е на основата на Светото писание. В Ки-

рило-Методиевската енциклопедия” пише: „установено е, че още през 886 химнографски творби на Константин Преславски влизат в състава на славянския Триод, успоредно с произведения на именити византийски  автори на църковна поезия.

Целия текст прочетете в брой 28 от 26.02.2011 в търговската мрежа