Никола Поппетров Бенин. Това е истинското име на един наш възрожденец, когото познаваме като Неофит Рилски. Роден е в Банско, а в историята е останал с уменията си на преводач, учител, книжовник, проповедник, музиколог…   Неофит Рилски учи най-напред в Килийното училище на баща си – поп Петър Бенин, а после в Рилския манастир и в гръцко училище в Мелник. Бил е учител в Самоков и секретар на Рилската света обител, за която събира и средства след опожаряването му през 1833г.

Малко по-късно е препоръчан за учител в новосъздаденото Габровско училище. За тази цел той изучава в Букурещ взаимоучителната метода, където е издържан със средства на Васил Априлов.  Подготвя през 1835г.  за учебните нужди „Болгарска граматика“ и „Взаимноучителни таблици“, а същата година е назначен и за учител в Габровската гимназия. Запомнете – заслугата му е, че налага българския език като основен в училището. А не властващите гръцки или турски. Това училище става просветителски център, който подготвя преподаватели от нов тип за школата ни из страната. Неофит Рилски казва, че идеята му за новото училище е не да го превръща в „мъчилище“, а да просвещава и да формира морални добродетели.

  Рилски учителства и в Копривщица, а някои от учениците му стават преподаватели из други училища в България. Те също допринасят, благодарение и на наученото от него, да се осъществи преходът от килийно към светско образование. След 1848г. се установява предимно в Рилския манастир, където развива книжовна дейност, както и преподавателска – в посока на манастирското образование. Бил е 4г и игумен на този най-голям наш манастир. Историците ни твърдят, че Неофит Рилски спада към Славяно-българската езикова школа и защитава запазването на членната форма. Автор е на съчинения, , учебници, преводи на Новия завет,, както и на служби с житиета на Иван Рилски, на Кирил и Методий. Превежда също и учебници по география, аритметика, Езопови басни, съставя и Христоматия на славянския език. За трудът на живота му е смятан Гръцко-български речник(1875г.), от който са отпечатани думите само с първите две букви. Уважаван е за времето си възрожденец, авторитет, наречен от Константин Иречек – „патриарх на българските писатели и педагози“.