az sam bulgPaisiij_mon  Да се пише и говори за Паисий Хилендарски е и много лесно. Но и много трудно. Лесно е, защото е авторът на „История славяноболгарская", смятана за най-значимото книжовно дело през 18-и век. Времето, когато България е потънала в робство, в пределите на Турската империя.Според едно предание, турчин отвлякъл сестрата на Паисий, когато той е бил 23 годишен.Наложило се да убие насилника, за да защити честта на момичето и на семейството си. За да се спаси от турската мъст, Паисий заминава за Атон, където е служил на Бога брат му Лаврентий. Там приема монашеството и по-късно заминава за Хилендарския манастир.

Наричаме го „хилендарския монах", защото голяма част от живота си е прекарал там, в тази света обител, сред богатата книжнина на манастира, където се е родила и идеята му за написването на „История славяноболгарская". Нашите историци и изследователи на живота и творчеството му наричат написването на тази книга – „книжовен подвиг". Тя е малка като обем, но е изключително важна като съдържание.Защото носи в онова робско време голямо национално самочувствие и поводи за гордост. Дълго и упорито е събирал той сведения за славното минало на народа и на държавата ни. И в крайна сметка успява да ги систематизира в тази велика за нас, българите, „книжица". Това се случва през 1762 г., когато Паисий е вече монах в Зографския манастир.Онова, за което дълго се спори в нашата историческа наука, е – къде е роден Паисий?Надделява схващането, че това е град Банско. А едно от основанията за тази убеденост е, че в Зографския манастир съществува от векове така нар. „Банско крило". Знае се, че тази част на манастира е изградена с пари на родения в Банско богат чорбаджия Хаджи Вълчо. И според последните сведения, той също е брат на Паисий. Другият спор е свързан с годината на раждане на славния ни будител. Приема се, че това е 1722 г. Но това едва ли е толкова важно. Важното е, че този българин, чийто паметник u1089 се издига в центъра на град Банско, събужда чрез единствената си творба национална гордост.Априлското въстание е след цели 114 години!Предхожда ги той, Паисий, с крилатата си укорителна фраза: „О, неразумний юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин?!". И с призива си – „Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!"

Румен Стоичков бр2, сп. „Аз съм българче" 2008г.