1Господарите на небето
Царският орел е световно застрашен от изчезване вид птица. В България неговия величествен силует, чийто размах на крилете достига 2,30 метра, може да бъде забелязан само на няколко места в югоизточна част на страната. Любим му е района на Сакар планина, но може да се срещне и в Западна Странджа и Подбалкана.3 Само 24 двойки царски орли са останали в страната ни. Заради интересните си бели петна на гърба на възрастните птици, които напомнят в полет еполети - някои хора го наричат още кръстат орел.Преди 200 години над 2000 двойки от тези орли са обитавали земите на България.Тогава, когато видът е бил многоброен, в близост до всяка нива е имало огромно гнездо на царски орли. Тогава хората са вярвали, че тези птици владеят небето и предпазват посевите им от бури и са ги почитали като свещени пазители на реколтата.

Царските орли са грабливи птици, т.е. те са хищници. В менюто им влизат както различни влечуги, като змии и гущери, така и някои бозайници – таралежи, дребни зайци, а понякога могат да уловят и по-дребни птици. Но любим деликатес за тях са лалугерите, които също все по-рядко се срещат из страната.
2Българско дружество за защита на птиците повече от 15 години работи за опазването на орлите, като организира охрана на гнездата, за да не се безпокоят птиците в гнездовия им период и да успеят да отгледат малките си. През последните години се организира и подхранване на отделни двойки царски орли, в чийто район по-трудно се намира храна за изхранване на поколението им. А важна роля играе и работата с граждани и ученици, която цели местното население да осъзнае колко редки и важни са тези красиви птици и колко голяма е нуждата да ги пазим заедно.
От 5 години пък се правят опити да разберем и къде пътешестват величествените царски орли и какво срещат по пътя си. Най- често младите птици, които още нямат партньор и гнездо скитат и извършват дълги пътешествия между Европа и Африка. И за целта на някои от птиците с поставят специални предаватели, които изпращат информация къде се намират животните. Така лесно може да се разбере и колко от птиците оцеляват през първите няколко години от живота си.
Подробна информация за живота на царския (кръстат) орел, както и разнообразни игри и интересни занимания, може да се намерят на страницата на един от проектите на БДЗП: http://www.saveraptors.org/ .
Яна Гочева
Българско дружество за защита на птиците