Ще ви заведем   selo3

 

 в село Шумнатица се е сгушило в Източните Родопи. Намира се на 3 км от общинския си център – село Кирково, Кърджалийска област. Любопитното в  местоположението му, е, че то е последната българска точица на картата ни. Защото от другата страна на граничната бразда, на няколко километра  отвъд баирчето отстои турският град Лозенград. На 2 км от Шумнатица, наричано до 1934г. Фъндаджик, е село Априлци. Двете заедно съставляват обедино кметство, а жителите им,съответно, са 155 и 560.

selo1Повечето са възрастни, а препитанието им е свързано с работа в шивашки цехове или пък с отлеждането на чушки и най-вече – на тютюн. Което пък  изисква   всяко домакинство да разчита на свой верен помощник в пренасянето – трудолюбиво магаре . Показваме едно от тях, позирало за снимка.magare През Шумнатица   минава малка рекичка, която се влива в по-голямата – Върбица. Тя не е пълноводна, понякога пресъхва през лятото, а

захранването с питейна вода е благодарение на близкия микроязовир. Интересното е, че в пределите на селото, над тази рекичка се издигат 4 римски моста,   които само планината наоколо знае кога са построени. Красиви си, здрави, ползвани от хората и животните. Но те са и доказателството, че поселение тук е   имало още от древността. По-късно, през Възраждането, около рекичката са построени и няколко воденици, от които днес са оцелели 2. Те са от 19-и век и са обявени за паметници на културата с местно значение. Ако надникнете в тях, ще разберете как дядовците ни някога са мелили своето брашно. Изглеждат примитивни, но са интересни пособията и уредите в тях, най-вече големите хромели ...

hromeli2

hromeli

  Училище „Г. С. Раковски“ от 10 г. е закрито, поради липсата на достатъчно малки деца, но все още функционира читалището, носещо    името на възрожденеца Любен Каравелов. В този регион преди години са открити залежи на оловно-цинкова руда, но от чисто   туристическа гледна точка най-примамливи в околностите на Шумнатица са „Овчаровата пещера“ (дълбока 19 метра), „Циганската   пещера“ (48 метра) и пещерата, наричана „Наредените камъни“           (45 метра).

Румен Стоичков