Манастирът открит в едно видение.

   „Св. Дух“ е един от манастирите на Годеч. Тази монашеска обител е строена през Средновековието, липсват обаче писмени източници, които да сочат летоброенето й. Имала е същата съдба, както повечето храмове през турското робство – опустошавана, събаряна, обругавана, изчезнала, забравена през вековете. Появила се е отново по странен начин...

Манастирът е открит от ясновидка, от болната Бона Велинова от с. Григорево, Елинпелинско. Когато дошла тук за първи път през 1923 г., маркирала в частно, неугледно землище, основите на двете църкви – „Св. Дух“ и „Св. Седмочисленици“. Довела богомолци от града, показала им ги и назовала светилищата. Вероятно през турското робство са били оброчища. Получила баба Бона и съгласието на свещениците, които изпратили хора да разкопават. И така открили на дълбочина 70–80 см основите на двете църкви! Т.е. ясновидството на жената се е оказало вярно. Смята се, че е съществувала там някъде и трета църква, но нейните основи все още никой не е намерил – казва го легендата.

   Тогавашните годечлии са възкресили тези изчезнали руини. Построили са най-напред, през 1927 г., бунар, а после и стопанска сграда, пригодена за духовни нужди. Съграждането на двете църкви става доста по-късно, в следвоенните години на 20-и век.. Оформено е на практика манастирското духовно селище, наречено „Св. Дух“, заобиколено днес и със задължителната манастирска ограда.