pile

  • Мисия : Да познаваме, съхраняваме и развиваме българската култура, бит и традиции.
  • Визията ни: създадаваме самочувствие у българчетата – момчетата и момичетата, на възраст от 6 до 16 години, които растат днес в Родината ни и по света. Помагаме им чрез познание за неизчерпаемото ни културно-историческо наследство да изградят личността си многостранно. Подкрепяме таланти в областта на изобразителното изкуство и българчета с интерес към творческото писане.